Čistenie podláh

Produkt má uplatnenie pri čistení podláh, najmä priemyselných pomocou vysokotlakových strojov.