Zváranie, odpeňovanie, mazanie, protikorózna ochrana

Produkty sa využívajú ako pomocné prípravky pri procese závarania, mazania, zabezpečujú odstránenie nežiadúceho napeňovania, dodavajú zariadeniam protikoróznu ochranu.