Solakor PG

Solakor PG je nemrznúca, číra kvapalina na báze propylénglykolu. Obsahuje zmes inhibítorov kovov pre oceľ, liatinu, meď, mosadz, hliník. Chráni zariadenie pred poškodením mrazom a zabezpečuje jeho protikoróznu ochranu. Kvapalina je netoxická a biologicky ľahko odbúrateľná.

Kategórie:

Popis

Solakor PG je nemrznúca, číra kvapalina na báze propylénglykolu. Obsahuje zmes inhibítorov kovov pre oceľ, liatinu, meď, mosadz, hliník. Chráni zariadenie pred poškodením mrazom a zabezpečuje jeho protikoróznu ochranu. Kvapalina je netoxická a biologicky ľahko odbúrateľná.

Použitie produktu

Po zriedení s vodou ako náplň solárnych kolektorov, hydraulických okruhov, primárne okruhy tepelných čerpadiel, zariadení ústredného vykurovania.

SOLAKOR PG
koncentrát nemrznúcej netoxickej kvapaliny

POPIS:
Solakor PG je nemrznúca, číra kvapalina na báze propylénglykolu. Obsahuje zmes inhibítorov kovov pre oceľ, liatinu, meď, mosadz, hliník. Chráni zariadenie pred poškodením mrazom a zabezpečuje jeho protikoróznu ochranu. Kvapalina je netoxická a biologicky ľahko odbúrateľná.

ZLOŽENIE:
Solakor PG obsahuje zmes propylénglykolov, organické inhibítory korózie pre oceľ, liatinu, meď, mosadz, hliník; prísady zmenšujúce povrchové napätie a stabilizátor tvrdosti vody.

POUŽITIE:
Po zriedení s vodou ako náplň solárnych kolektorov, hydraulických okruhov, primárne okruhy tepelných čerpadiel, zariadení ústredného vykurovania. Solakor PG je miešateľný s vodou v každom pomere podľa priloženej tabuľky:

Koncentrácia Solakor PG
(objemové %) 53 50 47 44 39 34 21

Teplota tuhnutia (0C) -45 -40 -35 -30 -25 -20 -10

DÁVKOVANIE:
Solakor PG sa zriedi demineralizovanou vodou v množstve podľa požadovanej odolnosti voči mrazu. Kontrola kvapaliny sa robí meraním indexu lomu.

BALENIE:
5, 10, 15, 25, 50 litrové PE kanistre, iné po dohode.

SKLADOVANIE:
Pri teplote +5 až  +35 0C. Zamrznutie nemá vplyv na kvalitu produktu po rozmrazení.       

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:
Pri používaní výrobku používajte gumené rukavice, nejedzte, nepite, nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah či nádobu v súlade s predpismi v zberni odpadu. Zvyšky kvapaliny nevylievajte do kanalizácie!

Výroba a použitie SOLAKORu bolo schválené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva č.7994/96-SOZO/ÚPKM pre použitie v potravinárskom priemysle.

Vzhľad pri 250C

nažltá číra kvapalina Norma skúšania

pH 5% – ného vod. roztoku

cca 8 STN 68 1102

Hustota pri 250C [kg.m-3]

cca 1000 STN 65 0342

Viskozita pri 250C [mPa.s]

cca 20 STN 67 3014

Teplota tuhnutia [0C]

-60 STN 58 0101

Teplota vzplanutia [0C]

180 STN 65 6064

Biologická rozložiteľnosť [% hmot.]

min. 95 OECD 301 F

Informácia o výrobku
kontrola koncentrácie Solakor PG – index lomu pri 25°C

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte recenziu ako prvý “Solakor PG”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *