O firme

Informácie o spoločnosti Triumph

Získajte o nás viac informácií

Firma sa zaoberá od roku 1991 výrobou špeciálnych prípravkov v rôznych oblastiach priemyslu, hlavne strojárskom, energetike a ich modifikáciou presne podľa požiadaviek odberateľa

Ďalej vývojom prostriedkov pre čistenie, odmasťovanie, odpeňovanie, mazanie, protikoróznu ochranu, nemrznúce kvapaliny.