Dezinfekcia

Produkty dezinfekcie sú určené pre zabezpečenie čistého pracovného alebo domáceho prostredia bez baktérií.