Pracujeme na novej stránke

Triumph Partizánske

Výroba špeciálnych prípravkov pre priemysel

Firma sa zaoberá od roku 1991 výrobou špeciálnych prípravkov v rôznych oblastiach priemyslu, hlavne strojárskom, energetike a ich modifikáciou presne podľa požiadaviek odberateľa, ďalej vývojom prostriedkov pre čistenie, odmasťovanie, odpeňovanie, mazanie, protikoróznu ochranu, nemrznúce kvapaliny.

TRIUMPH Partizánske

Veľké Uherce č. 89
958 41 VEĽKÉ UHERCE

Prevádzka:
Uherecká 364/128
958 03 MALÉ UHERCE

Telefón

+421 905 621230
+421 38 7486260

E-mail

obchod@triumph.sk
info@triumph.sk