Prvá stránka

Triumph Partizánske

Výroba špeciálnych prípravkov pre priemysel

Firma sa zaoberá od roku 1991 výrobou špeciálnych prípravkov v rôznych oblastiach priemyslu, hlavne strojárskom, energetike a ich modifikáciou presne podľa požiadaviek odberateľa, ďalej vývojom prostriedkov pre čistenie, odmasťovanie, odpeňovanie, mazanie, protikoróznu ochranu, nemrznúce kvapaliny.

Ponúkame produkty pre

  • Odmasťovanie
  • Fosfátovanie
  • Leštenie
  • Odpeňovanie
  • Mazanie
  • Protikoróznu ochranu
  • Dezinfekciu
  • Čistenie
  • Nemrznúce kvapaliny

Nemrznúce kvapaliny

Účelom chladiacich kvapalín je chrániť tuhé uzatvorené zariadenie pred účinkami fyzikálnej záťaže a prípadnou zničujúcou deformáciou následkom expanzie, ku ktorej môže eventuálne  dochádzať pri tuhnutí vody na ľad.

Vyskúšajte nemrznúce kvapaliny Solakor